podróże, wyprawy, relacje
ARTYKUŁYKRAJEGALERIEAKTUALNOŚCIPATRONATYTAPETYPROGRAM TVFORUMKSIEGARNIABILETY LOTNICZE
Geozeta.pl
reklama

Słowacja - wiza, ambasady, przepisy

Bratysława     
slowacja
Słowacja - podróże do SłowacjiSłowacja - mapa krajuSłowacja - spis artykułów i galeriiSłowacja - wiza, ambasady, przepisy wjazdowe, informacje dla kierowców, podróżowanie po kraju, przepisy celne, bezpieczeństwo, przydatne informacjeSłowacja - aktualna pogoda, roczny opad i temperaturaSłowacja - szczepienia, zdrowie, poradySłowacja - kurs waluty, przelicznik na PLN, USD, EUROSłowacja - co zwiedzić, zabytki Listy Światowego Dziedzictwa UNESCOSłowacja - przewodniki, mapy, atlasy
Wiza, przepisy wjazdowe
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Słowackiej do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości.

Po wejściu Polski i Słowacji do obszaru Schengen zniesione zostały kontrole graniczne na polsko-słowackich przejściach granicznych, jednak nie zwalnia to z obowiązku posiadania przy sobie podczas podróży na Słowację dokumentu tożsamości – paszportu lub dowodu osobistego.

Jeżeli planowany pobyt będzie dłuższy niż 30 dni, w ciągu trzech dni od wjazdu należy zgłosić się w odpowiedniej dla miejsca pobytu komendzie Policji ds. Cudzoziemców (Cudzinecká polícia). Polega to na zgłoszeniu/zarejestrowaniu się. Należy złożyć 3 fotografie, ważny dokument tożsamości (paszport/dowód osobisty) oraz potwierdzenie o zapewnionym miejscu zamieszkania/zakwaterowania.Informacje dla kierowców
„Zielona karta" nie jest dokumentem obowiązkowym przy wjeździe samochodem na Słowację. Nadal może ona służyć jako międzynarodowy dowód ubezpieczenia, który w razie wypadku ułatwia uzyskanie odszkodowania.
Międzynarodowe prawo jazdy nie jest wymagane.

Policja drogowa może nałożyć mandat za brak naklejki „PL". Naklejka nie jest wymagana w przypadku pojazdu z nowymi, tzw. unijnymi tablicami rejestracyjnymi.

Pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo na przejściu dla pieszych. Obowiązuje jazda z zapiętymi pasami bezpieczeństwa (także na tylnych siedzeniach) oraz zakaz używania telefonu komórkowego przez kierowcę w trakcie jazdy.

Przejazd słowackimi autostradami i drogami ekspresowymi (a dla samochodów ciężarowych także niektórymi drogami I klasy) jest płatny. Ceny „winietek” (dialničná nálepka)

dla pojazdów do 3,5 ton masy całkowitej: tygodniowa – 4,90 EUR, miesięczna – 9,90 EUR, roczna – 36,50 EUR.

Nalepki można kupić na przejściach granicznych, większych stacjach benzynowych i w urzędach pocztowych. Wysokość mandatu za brak nalepki to dziesięciokrotność opłaty rocznej.

Dla pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony od dnia 01.01.2010 roku Słowacja wprowadziła elektroniczne myto.

Dozwolona maksymalna prędkość w terenie zabudowanym to 50 km/h, poza terenem zabudowanym 90 km/h i na autostradzie 130 km/h.

Przez cały rok obowiązkowa jest jazda z włączonymi światłami mijania.

Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi kierowcy: 0,00 promila. Każdy kierujący, który odmówi poddania się badaniu na zawartość alkoholu we krwi, traktowany jest jak osoba będąca pod wpływem alkoholu.

Obowiązkowe jest przewożenie dzieci do lat 12 w fotelikach samochodowych.

Mandat może być udzielony za umieszczenie przedmiotów w polu widzenia kierowcy (np. niewłaściwie umieszczony uchwyt na GPS), za pozostawienie na szybie nieważnych winietek, zakazane jest lepienie na szybie przedniej oraz przednich szybach bocznych folii przeciwsłonecznych. Opony zimowe, które są obowiązkowe podczas jazdy po zaśnieżonej powierzchni, muszą mieć bieżnik o głębokości min. 3 milimetrów.

Pojazd należący do cudzoziemca musi być wyposażony w apteczkę zgodną z wymogami kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany.

UWAGA: Kierowcy, którzy nie zapłacą na miejscu w gotówce udzielonego im mandatu, karani są zatrzymaniem prawa jazdy na okres do 15 dni, w ciągu których powinni uiścić mandat. Po zapłaceniu mandatu, zatrzymane prawo jazdy można odebrać osobiście na posterunku policji, która dokonała zatrzymania dokumentu, okazując dowód wpłaty. Wobec kierowców, którzy w ciągu 15 dni nie uiszczą mandatu, wszczynane jest postępowanie administracyjne.
Podróżowanie po kraju
Nie ma ograniczeń w poruszaniu się po kraju. Turyści i taternicy wędrujący w wysokich partiach gór zobowiązani są zgłosić trasę, przewidywany czas wyprawy w góry i czas powrotu np. w schronisku lub placówce HZS (Horská záchranná služba). Brak zgłoszenia się po powrocie przez dłużej niż 6 godzin uznawany jest za bezpośrednią prośbę o pomoc. W przypadku akcji ratowniczej poszukiwani ponoszą jej koszty, chyba że mają specjalne, komercyjne ubezpieczenie. Należy bezwzględnie przestrzegać okresów zamknięcia tras i szlaków turystycznych dla turystów - od 1 listopada do 15 czerwca. Poza wyznaczonymi szlakami turystycznymi można wędrować tylko z licencjonowanym przewodnikiem górskim. Podróżujący pociągiem osobowym lub pospiesznym w grupach minimalnie sześcioosobowych mają możliwość zakupienia biletu grupowego z odpowiednią zniżką (osoby do lat 15 – 60% zniżki, powyżej lat 15 – 25% ). Odpowiednie bilety grupowe można kupić również na pociągi międzynarodowe. Dzieci (max. dwoje) do 6. roku życia pod opieką osoby dorosłej mającej odpowiedni bilet podróżują pociągami bezpłatnie, jednak tylko wtedy, gdy zajmują jedno miejsce siedzące. Za każde następne dziecko powinno się wykupić bilet z 50% zniżką. Podróżując koleją, można kupić bilet w pociągu, należy jednak zgłosić brak biletu konduktorowi natychmiast po wejściu do wagonu.
Przepisy celne
Zgodne z normą unijną.
Bezpieczeństwo
Nie ma szczególnego zagrożenia przestępczością.
Przydatne informacje
•Na terenie Słowacji działa kilkadziesiąt punktów Western Union, które umożliwiają błyskawiczne przekazanie pieniędzy z Polski. Usługi tego rodzaju świadczą również banki, punkty wymiany walut, biura turystyczne itp. Część punktów czynna jest w soboty i niedziele, natomiast punkty działające w hotelach czynne są zazwyczaj całodobowo. Wiele kantorów i niektóre banki wymieniają również złotówki.

•Należy zwrócić uwagę na zasady korzystania z komunikacji miejskiej.
Bilety zniżkowe przysługują tylko uczniom słowackich szkół oraz studentom studiującym na słowackich wyższych uczelniach. Do biletów zniżkowych uprawnieni są inwalidzi posiadający stały pobyt na terenie Słowacji i posiadający stosowną słowacką legitymację. Polskie dokumenty nie są honorowane.
•Telefony alarmowe: zintegrowany system ratunkowy 112, policja 158, straż miejska (Mestská polícia – cała Słowacja) 159 (bezpłatny), pogotowie ratunkowe 155, straż pożarna 150, informacja o numerach telefonów na terenie całej Słowacji 1181, górskie pogotowie ratunkowe HZS 18300.
•Bezpłatne (na koszt abonenta) połączenie do Polski: Poland-Direct 0800 00 48 00.
•Numer kierunkowy na Słowację z Polski: 00421, numer kierunkowy do Bratysławy 2, a ze Słowacji do Bratysławy 02.
Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Polskie placówki dyplomatyczne
Ambasada RP w Bratysławie
ul. Hummelova 4
814 91 Bratislava
tel.: (00-4212) 594 90211
fax: (00-4212) 54 41 31 84
e-mail: bratampl@nextra.sk
Ambasada RP w Bratysławie

Wydział Konsularny
fax: (00-4212) 54 41 31 93
e-mail: wydzialkonsularny@zoznam.sk

Konsulat Honorowy RP w Liptowskim Mikulaszu
Konsul honorowy Tadeusz Frąckowiak (języki: polski, słowacki, niemiecki)
Nám. Osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: (00-42144) 552 88 10
fax: (00-42144) 552 88 11
e-mail: konzul@verex.sk
Przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane w Polsce (lub najbliższe)
Ambasada Republiki Słowackiej
ul. Litewska 6, 00-581 Warszawa
tel.: (0-22) 525 81 10; fax (0-22) 525 81 22
e-mail: embassy@varsava.mfa.sk
www.ambasada-slowacji.pl

Wydział Konsularny
tel.: (0-22) 525 81 10

Wydział Handlowy
tel. (0-22) 525 81 10; fax (0-22) 625 24 52
e-mail: obeo@varsava.mfa.sk